AUTOSKOLA JANAUTO

Kategorijas

B Kategorija

cat b

Mehāniskie transportlīdzekļi, izņemot A kategorijas motociklus, kuru pilna masa nepārsniedz 3500 kg un sēdvietu skaits, neskaitot vadītāja vietu, nepārsniedz astoņas vietas, šādas kategorijas vilcēja savienojums ar piekabi, kuras pilna masa nepārsniedz 750 kg, kā arī B kategorijas vilcēja savienojums ar piekabi, ja šī savienojuma pilna masa nepārsniedz 3500 kg un piekabes pilna masa nepārsniedz vilcēja pašmasu.

Apmācības ilgums - 5 nedēļas (dienas mācību grupās); 7 nedēļas (vakara mācību grupās). Braukšanas apmācības minimālais stundu skaits - 20 (х 45 minūtes). Apmācāmā minimālais vecums - 18 gadi. Valsts eksāmeni - teorija (30 minūtes, 30 jautājumi, ir pieļaujamas 3 nepareizas atbildes) un braukšana (45 minūtes).

Skolas eksāmens-teorija (60 jautājumi,ir pieļaujamas 2 nepareizas atbildes)

C Kategorija

cat c

Mehāniskie transportlīdzekļi, kuru pilna masa pārsniedz 3500 kg un kuri neietilpst D kategorijā, kā arī šādas kategorijas vilcēja savienojums ar piekabi, kuras pilna masa nepārsniedz 750 kg.

Apmācības ilgums - 5 nedēļas (dienas mācību grupās); 7 nedēļas (vakara mācību grupās). Braukšanas apmācības minimālais stundu skaits - 20 (х 45 minūtes). Apmācāmā minimālais vecums - 21 gads. Valsts eksāmeni - teorija (30 minūtes, 35 jautājumi, ir pieļaujamas 3 nepareizas atbildes) un braukšana (vismaz 45 minūtes).

Skolas eksāmens-teorija (70 jautājumi,ir pieļaujamas 2 nepareizas atbildes)

CE Kategorija

cat ce

C kategorijas vilcēja savienojums ar piekabi, kuras pilna masa pārsniedz 750 kg.

Apmācības ilgums - 2 nedēļas (dienas mācību grupās); 3 nedēļas (vakara mācību grupās). Braukšanas apmācības minimālais stundu skaits - 14 (х 45 minūtes). Apmācāmā minimālais vecums - 21 gads. Valsts eksāmeni - braukšana (vismaz 45 minūtes).

D Kategorija

d

Mehāniskie transportlīdzekļi pasažieru pārvadāšanai, kuros sēdvietu skaits, neskaitot vadītāja vietu, pārsniedz astoņas vietas, kā arī šādas kategorijas vilcēja savienojums ar piekabi, kuras pilna masa nepārsniedz 750 kg.

Apmācības ilgums - 2 nedēļas (dienas mācību grupās); 3 nedēļas (vakara mācību grupās). Braukšanas apmācības minimālais stundu skaits - 12 (х 45 minūtes). Apmācāmā minimālais vecums - 24 gads.

Valsts eksāmeni - teorija (30 minūtes, 35 jautājumi, ir pieļaujamas 3 nepareizas atbildes) un braukšana (vismaz 45 minūtes).

Skolas eksāmens-teorija (70 jautājumi,ir pieļaujamas 2 nepareizas atbildes)